Sundparkens beboerhus – tilbygning

Vi opfører for Andelsboligforeningen Odinsgaard en tilbygning til Sundparkens beboerhus. Denne omfatter ca. 600 m2 ny bebyggelse indeholdende aktivitetslokaler, kontorer og cafémiljø.

Bebyggelsen opføres i gennemmuret teglsten, glasfacader samt alutagdækning.

Forventet opstart på byggeriet er september 2010 med aflevering juni 2011.

tilbage


 
BIRCH & SVENNING A/S · ARKITEKTER M.A.A. · ALLÉGADE 45 · DK-8700 HORSENS · TLF. +45 7562 6455 · FAX. +45 7561 1580